Finansier innkjøp med leasing hos Scheie & Co AS

Leie / Leasing kan være en regnskapsmessig gunstig måte å finansiere utstyr på.

En leasingfinansiert investering, binder ikke opp dyrebar kapital, som heller kan benyttes til driften.

Man får løpende avskrivning av leie/leasingbeløpet.

Gunstig gjenkjøps mulighet, som sikrer en lav inngangsverdi, og sørger for lavt avskrivningsgrunnlag, og dermed lavere skatt. Dette i motsetning til om man skulle avskrive hele kjøpesummen over f. eks 5 år, som ved ordinært kjøp.

Leasing tilbys vanligvis fra 2-5 år, med faste månedlige beløp, det er også vanlig med forskuddsleie, men også null i forskudd er også fullt mulig,
samt utsatt start av månedsleien. Dette er en individuell vurdering.

Pris eksempel:

Kr  50.000,-  i 48.mnd:  kr 1.590,- eks. mva. pr. mnd. ved null kontant.
kr.100.000,- i 48.mnd:  kr 3.180,- eks. mva. pr. mnd. ved null kontant.
Kr 200.000,-  i 48.mnd: kr 6.040,- eks. mva. pr. mnd. ved null kontant.
Beløpene er inkludert forsikring.

Månedsbeløp kan avvike, da vi kan benytte ulike leasing selskap.

Ønsker du/dere tilbud på leasing? Da trenger vi å vite ønsket investeringsbeløp, hvilket utstyr som er aktuelt.

Send oss i tilfelle en e-mail med deres firmanavn, org. nummer, kontaktperson, telefon, etc.

Så videresender vi informasjonen til vår Leasingpartner, og du vil snarlig
bli kontaktet for tilbud om leasing.

E-mail:  scheie@scheie.no

Mvh
Scheie & Co AS
v/Daglig leder
John-Ove Scheie

Ønsker info om leasing
*